Med anledning av Covid- 19 uppmanar vi er som besöker Galleria Kvarnen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt förhåll dig till informationen nedan:

 • Håll avstånd
 • Undvik Köbildning
 • Handla ensam
 • Är det mycket människor i en butik- kom tillbaka senare

I Galleria Kvarnen får Max 1 kund per 10 m² vistas (Ex. är butiken på 100 kvadratmeter kan man ha 10 kunder inne i affären samtidigt)

I Gallerians allmänna ytor får max 100personer vistas samtidigt.

I Gallerian får max 600 personer vistas samtidigt.

Med anledning av rådande pandemi har vi gjort följande åtgärder för att minska smittspridning:

 • Stängt lekrummet
 • Tagit bort sittmöbler i galleriagångar och entréer
 • Utökade städrutiner
 •  Handdesinfektion finns i alla entréer
 • Utökad bevakning
 •  Begränsat maxantal besökare
 • Informerar kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas